Guangzhou Loong-Lions
Xinjiang Flying Tigers
12:35
Series Score 0:2
+193
Guangzhou Loong-Lions 4.15
Xinjiang Flying Tigers 1.21
Guangzhou Loong-Lions (+11.0) 1.909
Xinjiang Flying Tigers (-11.0) 1.833
Under 202.0 1.79
Over 202.0 1.95
Shanghai Sharks
Zhejiang Golden Bulls
12:35
Series Score 1:1
+195
Shanghai Sharks 2.18
Zhejiang Golden Bulls 1.64
Shanghai Sharks (+3.5) 1.81
Zhejiang Golden Bulls (-3.5) 1.93
Under 214.5 1.82
Over 214.5 1.92