Biathlon

Sprint. Women. 7,5 km. Match-Up.  06 Dec 06:00
Others On Request
Name 1 2
1. Derbusheva, Tamara
2. Gerbulova, Natalia
1.50 2.38
1. Derbusheva, Tamara
2. Slivko, Victoria
1.73 1.96
Name 1 2
1. Egorova, Anastasia
2. Shneyder, Kseniya
1.43 2.58
Sprint. Men. 10 km. Match-Up.  06 Dec 08:00
Others On Request
Name 1 2
1. Khalili, Said Karimulla
2. Povarnitsyn, Alexander
1.50 2.38
1. Latypov, Eduard
2. Serokhvostov, Daniil
1.33 2.98
Name 1 2
1. Vagin, Alexey
2. Garanichev, Evgeniy
1.45 2.52