Outright. Women. World Cup. 2023. Australia & New Zealand 

EW: 1/2 1,2
E/W Terms
Final Tournament. Winner.  20 Jul 08:00
Name Yes No
USA Women 3.92 1.22
England Women 4.40 1.172
Spain Women 7.10 1.064
Germany Women 7.90 1.048
France Women 10.50 1.015
Australia Women 14.25
Sweden Women 16.00
Netherlands Women 21.00
Brazil Women 24.00
Canada Women 32.00
Japan Women 34.00
Norway Women 43.00
Denmark Women 53.00
Italy Women 56.00
Korea Republic Women 64.00
China PR Women 73.00
Name Yes No
Portugal Women 111.00
New Zealand Women 140.00
Republic of Ireland Women 151.00
Colombia Women 165.00
Switzerland Women 176.00
Argentina Women 226.00
South Africa Women 265.00
Haiti Women 315.00
Costa Rica Women 351.00
Morocco Women 351.00
Nigeria Women 365.00
Zambia Women 365.00
Jamaica Women 401.00
Panama Women 525.00
Philippines Women 551.00
Vietnam Women 551.00