Poland. Ekstraklasa

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 17:00
+212
2.11 3.46 3.48
22 Nov 19:30
+215
2.02 3.62 3.60
23 Nov 14:00
+206
2.56 3.30 2.81
23 Nov 16:30
+204
3.50 3.48 2.10
23 Nov 19:00
+204
1.77 3.94 4.333
24 Nov 14:00
+204
1.76 3.90 4.45
24 Nov 16:30
+196
1.57 4.20 5.75
25 Nov 17:00
+205
2.07 3.54 3.52

Poland. I Liga

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 15:30
+8
4.40 3.52 1.85
22 Nov 17:00
+8
1.727 3.90 4.60
22 Nov 17:00
+8
1.50 4.45 6.20
22 Nov 17:00
+8
2.55 3.10 2.95
23 Nov 11:40
+8
2.99 3.28 2.42
23 Nov 15:00
+8
2.39 3.52 2.85
23 Nov 16:00
+8
2.16 3.65 3.16
23 Nov 16:00
+8
1.94 3.45 4.05
24 Nov 11:40
+8
3.06 3.30 2.36