Poland. Ekstraklasa

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 17:00
+212
2.09 3.48 3.52
22 Nov 19:30
+204
1.95 3.70 3.75
23 Nov 14:00
+206
2.56 3.30 2.81
23 Nov 16:30
+204
3.50 3.48 2.10
23 Nov 19:00
+204
1.76 3.94 4.40
24 Nov 14:00
+204
1.76 3.90 4.45
24 Nov 16:30
+196
1.57 4.20 5.75
25 Nov 17:00
+205
2.07 3.54 3.52

Poland. I Liga

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 15:30
+8
4.35 3.54 1.85
22 Nov 17:00
+8
1.84 3.78 4.10
22 Nov 17:00
+8
1.50 4.45 6.20
22 Nov 17:00
+8
2.40 3.18 3.10
23 Nov 11:40
+8
2.91 3.35 2.43
23 Nov 15:00
+8
2.39 3.42 2.93
23 Nov 16:00
+8
2.08 3.72 3.30
23 Nov 16:00
+8
1.93 3.48 4.05
24 Nov 11:40
+8
3.06 3.28 2.375