Poland. Ekstraklasa

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 17:00
+204
2.09 3.48 3.52
22 Nov 19:30
+204
1.95 3.70 3.75
23 Nov 14:00
+206
2.56 3.30 2.81
23 Nov 16:30
+204
3.50 3.48 2.10
23 Nov 19:00
+204
1.77 3.94 4.333
24 Nov 14:00
+204
1.79 3.85 4.333
24 Nov 16:30
+196
1.571 4.20 5.70
25 Nov 17:00
+205
2.07 3.54 3.52

Poland. I Liga

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 15:30
+8
4.45 3.60 1.82
22 Nov 17:00
+8
1.77 3.88 4.333
22 Nov 17:00
+8
1.533 4.35 5.85
22 Nov 17:00
+8
2.40 3.22 3.08
23 Nov 11:40
+8
2.75 3.36 2.55
23 Nov 15:00
+8
2.41 3.42 2.89
23 Nov 16:00
+8
2.21 3.60 3.10
23 Nov 16:00
+8
1.87 3.55 4.25
24 Nov 11:40
+8
2.77 3.30 2.57