Samaheej
Al-Bahrain
16:00
+16
Samaheej 5.05
Draw 10.25
Al-Bahrain 1.24
Samaheej (+4.0) 1.88
Al-Bahrain (-4.0) 1.82
Under 57.5 1.85
Over 57.5 1.85
Al-Ittifaq
Barbar
17:45
+16
Al-Ittifaq 2.93
Draw 8.60
Barbar 1.55
Al-Ittifaq (+2.0) 1.79
Barbar (-2.0) 1.92
Under 59.5 1.85
Over 59.5 1.85