Hafnarfjordur
Fram
27 Feb 19:30
+38
Hafnarfjordur 1.162
Draw 12.25
Fram 6.60
Hafnarfjordur (-5.0) 1.81
Fram (+5.0) 1.87
Under 58.0 1.84
Over 58.0 1.84
add / remove
My Markets
Main Markets
add / remove
My Markets
Result
Hafnarfjordur
1.162
Draw
12.25
Fram
6.60
Hafnarfjordur or Draw
1.065
Draw or Fram
4.35
add / remove
My Markets
Handicap Markets
add / remove
My Markets
Match Handicap
Hafnarfjordur Fram
add / remove
My Markets
Total Markets
add / remove
My Markets
Total Goals
Under Over
Odd Even
1.83 1.83
add / remove
My Markets
Total Goals (Hafnarfjordur)
Under Over
add / remove
My Markets
Total Goals (Fram)
Under Over
add / remove
My Markets
Half Markets
add / remove
My Markets
1st Half Result
Hafnarfjordur
1.29
Draw
7.00
Fram
5.00
Hafnarfjordur or Draw
1.091
Hafnarfjordur or Fram
1.027
Draw or Fram
2.93
add / remove
My Markets
1st Half Handicap
Hafnarfjordur Fram
add / remove
My Markets
1st Half Totals
Under Over
add / remove
My Markets
2nd Half Result
Hafnarfjordur
1.38
Draw
10.75
Fram
3.34
Hafnarfjordur or Draw
1.23
Draw or Fram
2.55
add / remove
My Markets
2nd Half Handicap
Hafnarfjordur Fram
add / remove
My Markets
2nd Half Totals
Under Over