Table Tennis

Zaporozhets, Dmitriy
Maselskyi, Aleksandr
17:50
+33
Zaporozhets, Dmitriy 1.86
Maselskyi, Aleksandr 1.86
Zaporozhets, Dmitriy (-0.5) 1.89
Maselskyi, Aleksandr (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Kovrikov, Andrii
Dukhovenko, Olexandr
17:55
+33
Kovrikov, Andrii 3.32
Dukhovenko, Olexandr 1.285
Kovrikov, Andrii (+7.5) 1.80
Dukhovenko, Olexandr (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Cucerovschii, Serghei
Ungurean, Maxim
18:00
+33
Cucerovschii, Serghei 1.59
Ungurean, Maxim 2.22
Cucerovschii, Serghei (-3.5) 1.87
Ungurean, Maxim (+3.5) 1.833
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Ivasiv, Vladimir
Strutinskiy, Aleksandr
18:05
+33
Ivasiv, Vladimir 1.53
Strutinskiy, Aleksandr 2.35
Ivasiv, Vladimir (-4.5) 1.90
Strutinskiy, Aleksandr (+4.5) 1.80
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Meriacri, Aurel
Ursu, Sergiu
18:15
+33
Meriacri, Aurel 3.16
Ursu, Sergiu 1.31
Meriacri, Aurel (+6.5) 1.92
Ursu, Sergiu (-6.5) 1.78
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Tichy, Jiri
Stehlik, Jan
18:15
+33
Tichy, Jiri 1.85
Stehlik, Jan 1.86
Tichy, Jiri (-0.5) 1.89
Stehlik, Jan (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Populovskyi, Eduard
Patalakha, Dmitry
18:20
+33
Populovskyi, Eduard 1.56
Patalakha, Dmitry 2.28
Populovskyi, Eduard (-3.5) 1.83
Patalakha, Dmitry (+3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Babenko, Pavlo
Mishchenko, Oleksandr
18:25
+33
Babenko, Pavlo 1.86
Mishchenko, Oleksandr 1.85
Babenko, Pavlo (+0.5) 1.82
Mishchenko, Oleksandr (-0.5) 1.88
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Kovik, Yurii
Tudorean, Cristian
18:30
+33
Kovik, Yurii 1.86
Tudorean, Cristian 1.86
Kovik, Yurii (+0.5) 1.81
Tudorean, Cristian (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Navedla, Matyas
Mezera, Matej
18:30
+33
Navedla, Matyas 1.61
Mezera, Matej 2.18
Navedla, Matyas (-3.5) 1.89
Mezera, Matej (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Fedyna, Rostyslav
Trofymchuk, Artem
18:35
+33
Fedyna, Rostyslav 1.89
Trofymchuk, Artem 1.82
Fedyna, Rostyslav (+0.5) 1.84
Trofymchuk, Artem (-0.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Schmidtmayer, Frantisek
Hondlik, Josef
18:45
+33
Schmidtmayer, Frantisek 2.10
Hondlik, Josef 1.66
Schmidtmayer, Frantisek (+2.5) 1.85
Hondlik, Josef (-2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Todiras, Ion
Maftei, Serghei
18:45
+33
Todiras, Ion 1.37
Maftei, Serghei 2.86
Todiras, Ion (-6.5) 1.90
Maftei, Serghei (+6.5) 1.80
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.85
Tymofeev, Oleksandr
Zaporozhets, Dmitriy
18:50
+33
Tymofeev, Oleksandr 1.76
Zaporozhets, Dmitriy 1.952
Tymofeev, Oleksandr (-1.5) 1.88
Zaporozhets, Dmitriy (+1.5) 1.82
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Chepurnyi, Artem
Kovrikov, Andrii
18:55
+33
Chepurnyi, Artem 1.68
Kovrikov, Andrii 2.07
Chepurnyi, Artem (-2.5) 1.88
Kovrikov, Andrii (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Brichacek, David
Koscelansky, Samuel
19:00
+33
Brichacek, David 1.60
Koscelansky, Samuel 2.20
Brichacek, David (-3.5) 1.87
Koscelansky, Samuel (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Cucerovschii, Serghei
Kovik, Yurii
19:00
+33
Cucerovschii, Serghei 1.72
Kovik, Yurii 2.01
Cucerovschii, Serghei (-1.5) 1.84
Kovik, Yurii (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Pytsko, Ivan
Ivasiv, Vladimir
19:05
+33
Pytsko, Ivan 1.59
Ivasiv, Vladimir 2.22
Pytsko, Ivan (-3.5) 1.86
Ivasiv, Vladimir (+3.5) 1.84
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Tichy, Jiri
Hondlik, Josef
19:15
+33
Tichy, Jiri 1.86
Hondlik, Josef 1.86
Tichy, Jiri (-0.5) 1.89
Hondlik, Josef (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Patalakha, Dmitry
Melnikov, Volodymyr
19:20
+33
Patalakha, Dmitry 1.97
Melnikov, Volodymyr 1.75
Patalakha, Dmitry (+1.5) 1.83
Melnikov, Volodymyr (-1.5) 1.87
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Babenko, Pavlo
Hrymovskyi, Oleksii
19:25
+33
Babenko, Pavlo 1.78
Hrymovskyi, Oleksii 1.93
Babenko, Pavlo (-0.5) 1.82
Hrymovskyi, Oleksii (+0.5) 1.88
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Navedla, Matyas
Koscelansky, Samuel
19:30
+33
Navedla, Matyas 1.69
Koscelansky, Samuel 2.05
Navedla, Matyas (-2.5) 1.89
Koscelansky, Samuel (+2.5) 1.81
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Ungurean, Maxim
Tudorean, Cristian
19:30
+33
Ungurean, Maxim 2.13
Tudorean, Cristian 1.64
Ungurean, Maxim (+2.5) 1.87
Tudorean, Cristian (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Tebenko, Yaroslav
Trofymchuk, Artem
19:35
+33
Tebenko, Yaroslav 2.20
Trofymchuk, Artem 1.60
Tebenko, Yaroslav (+3.5) 1.82
Trofymchuk, Artem (-3.5) 1.88
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Schmidtmayer, Frantisek
Stehlik, Jan
19:45
+33
Schmidtmayer, Frantisek 2.00
Stehlik, Jan 1.73
Schmidtmayer, Frantisek (+1.5) 1.85
Stehlik, Jan (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Populovskyi, Eduard
Maselskyi, Aleksandr
19:50
+33
Populovskyi, Eduard 1.40
Maselskyi, Aleksandr 2.74
Populovskyi, Eduard (-5.5) 1.81
Maselskyi, Aleksandr (+5.5) 1.89
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.833
Dukhovenko, Olexandr
Mishchenko, Oleksandr
19:55
+33
Dukhovenko, Olexandr 1.53
Mishchenko, Oleksandr 2.35
Dukhovenko, Olexandr (-4.5) 1.89
Mishchenko, Oleksandr (+4.5) 1.81
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.85
Brichacek, David
Mezera, Matej
20:00
+33
Brichacek, David 1.68
Mezera, Matej 2.07
Brichacek, David (-2.5) 1.87
Mezera, Matej (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Strutinskiy, Aleksandr
Fedyna, Rostyslav
20:05
+33
Strutinskiy, Aleksandr 1.571
Fedyna, Rostyslav 2.26
Strutinskiy, Aleksandr (-3.5) 1.85
Fedyna, Rostyslav (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Gribcov, Dmitri
Plescaci, Vitalie
20:15
+33
Gribcov, Dmitri 1.96
Plescaci, Vitalie 1.76
Gribcov, Dmitri (+1.5) 1.82
Plescaci, Vitalie (-1.5) 1.88
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Tichy, Jiri
Schmidtmayer, Frantisek
20:15
+33
Tichy, Jiri 1.73
Schmidtmayer, Frantisek 2.00
Tichy, Jiri (-1.5) 1.85
Schmidtmayer, Frantisek (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Tymofeev, Oleksandr
Patalakha, Dmitry
20:20
+33
Tymofeev, Oleksandr 1.64
Patalakha, Dmitry 2.13
Tymofeev, Oleksandr (-2.5) 1.84
Patalakha, Dmitry (+2.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Chepurnyi, Artem
Babenko, Pavlo
20:25
+33
Chepurnyi, Artem 1.66
Babenko, Pavlo 2.10
Chepurnyi, Artem (-2.5) 1.86
Babenko, Pavlo (+2.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Navedla, Matyas
Brichacek, David
20:30
+33
Navedla, Matyas 1.35
Brichacek, David 2.95
Navedla, Matyas (-6.5) 1.86
Brichacek, David (+6.5) 1.84
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.87
Hondlik, Josef
Stehlik, Jan
20:45
+33
Hondlik, Josef 1.73
Stehlik, Jan 2.00
Hondlik, Josef (-1.5) 1.85
Stehlik, Jan (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Mirciu, Serghei
Batrincea, Daniel
20:45
+33
Mirciu, Serghei 1.31
Batrincea, Daniel 3.16
Mirciu, Serghei (-6.5) 1.78
Batrincea, Daniel (+6.5) 1.92
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Populovskyi, Eduard
Zaporozhets, Dmitriy
20:50
+33
Populovskyi, Eduard 2.04
Zaporozhets, Dmitriy 1.70
Populovskyi, Eduard (+1.5) 1.88
Zaporozhets, Dmitriy (-1.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Kovrikov, Andrii
Mishchenko, Oleksandr
20:55
+33
Kovrikov, Andrii 1.90
Mishchenko, Oleksandr 1.81
Kovrikov, Andrii (+0.5) 1.85
Mishchenko, Oleksandr (-0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Koscelansky, Samuel
Mezera, Matej
21:00
+33
Koscelansky, Samuel 1.87
Mezera, Matej 1.84
Koscelansky, Samuel (+0.5) 1.83
Mezera, Matej (-0.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Molochko, Anton
Hrebeniuk, Andrii
21:00
+33
Molochko, Anton 2.28
Hrebeniuk, Andrii 1.56
Molochko, Anton (+3.5) 1.88
Hrebeniuk, Andrii (-3.5) 1.82
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Gribcov, Dmitri
Batrincea, Daniel
21:15
+33
Gribcov, Dmitri 1.29
Batrincea, Daniel 3.28
Gribcov, Dmitri (-7.5) 1.909
Batrincea, Daniel (+7.5) 1.79
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Melnikov, Volodymyr
Maselskyi, Aleksandr
21:20
+33
Melnikov, Volodymyr 1.84
Maselskyi, Aleksandr 1.87
Melnikov, Volodymyr (-0.5) 1.87
Maselskyi, Aleksandr (+0.5) 1.83
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Hrymovskyi, Oleksii
Dukhovenko, Olexandr
21:25
+33
Hrymovskyi, Oleksii 3.05
Dukhovenko, Olexandr 1.33
Hrymovskyi, Oleksii (+6.5) 1.89
Dukhovenko, Olexandr (-6.5) 1.81
Under 73.5 1.88
Over 73.5 1.81
Yurchenko, Kirill
Danyliuk, Nazar
21:30
+33
Yurchenko, Kirill 1.86
Danyliuk, Nazar 1.86
Yurchenko, Kirill (+0.5) 1.81
Danyliuk, Nazar (-0.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Mirciu, Serghei
Plescaci, Vitalie
21:45
+33
Mirciu, Serghei 2.70
Plescaci, Vitalie 1.41
Mirciu, Serghei (+5.5) 1.88
Plescaci, Vitalie (-5.5) 1.82
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.833
Tymofeev, Oleksandr
Populovskyi, Eduard
21:50
+33
Tymofeev, Oleksandr 2.24
Populovskyi, Eduard 1.58
Tymofeev, Oleksandr (+3.5) 1.85
Populovskyi, Eduard (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Verbianyi, Vasyl
Hrebeniuk, Andrii
22:00
+33
Verbianyi, Vasyl 4.30
Hrebeniuk, Andrii 1.182
Verbianyi, Vasyl (+8.5) 1.89
Hrebeniuk, Andrii (-8.5) 1.81
Under 71.5 1.85
Over 71.5 1.84
Peretyatko, Andrey
Kovalchuk, Konstantin
22:05
To Win Match
Peretyatko, Andrey 2.35
Kovalchuk, Konstantin 1.53
Gribcov, Dmitri
Mirciu, Serghei
22:15
+33
Gribcov, Dmitri 1.39
Mirciu, Serghei 2.77
Gribcov, Dmitri (-5.5) 1.79
Mirciu, Serghei (+5.5) 1.909
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.84
Patalakha, Dmitry
Maselskyi, Aleksandr
22:20
+33
Patalakha, Dmitry 1.53
Maselskyi, Aleksandr 2.35
Patalakha, Dmitry (-4.5) 1.89
Maselskyi, Aleksandr (+4.5) 1.81
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.85
Cherevko, Roman
Krutko, Oleksii
22:25
+33
Cherevko, Roman 1.86
Krutko, Oleksii 1.86
Cherevko, Roman (-0.5) 1.89
Krutko, Oleksii (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Molochko, Anton
Yurchenko, Kirill
22:30
+33
Molochko, Anton 1.86
Yurchenko, Kirill 1.86
Molochko, Anton (+0.5) 1.81
Yurchenko, Kirill (-0.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Belokon, Evgeny
Yaremenko, Ruslan
22:35
+33
Belokon, Evgeny 2.22
Yaremenko, Ruslan 1.59
Belokon, Evgeny (+3.5) 1.84
Yaremenko, Ruslan (-3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Zaporozhets, Dmitriy
Melnikov, Volodymyr
22:50
+33
Zaporozhets, Dmitriy 2.16
Melnikov, Volodymyr 1.62
Zaporozhets, Dmitriy (+2.5) 1.89
Melnikov, Volodymyr (-2.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Melnik, Valerii
Tuzhylin, Oleksandr
22:55
+33
Melnik, Valerii 2.42
Tuzhylin, Oleksandr 1.50
Melnik, Valerii (+4.5) 1.85
Tuzhylin, Oleksandr (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Verbianyi, Vasyl
Danyliuk, Nazar
23:00
+33
Verbianyi, Vasyl 2.42
Danyliuk, Nazar 1.50
Verbianyi, Vasyl (+4.5) 1.85
Danyliuk, Nazar (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Masko, Yevhen
Pysmennyi, Yevhen
23:25
+33
Masko, Yevhen 2.10
Pysmennyi, Yevhen 1.66
Masko, Yevhen (+2.5) 1.85
Pysmennyi, Yevhen (-2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Yurchenko, Kirill
Hrebeniuk, Andrii
23:30
+33
Yurchenko, Kirill 2.74
Hrebeniuk, Andrii 1.40
Yurchenko, Kirill (+5.5) 1.89
Hrebeniuk, Andrii (-5.5) 1.81
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.84
Peretyatko, Andrey
Yaremenko, Ruslan
23:35
+33
Peretyatko, Andrey 2.18
Yaremenko, Ruslan 1.61
Peretyatko, Andrey (+3.5) 1.81
Yaremenko, Ruslan (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Cherevko, Roman
Tuzhylin, Oleksandr
23:55
+33
Cherevko, Roman 2.95
Tuzhylin, Oleksandr 1.35
Cherevko, Roman (+6.5) 1.84
Tuzhylin, Oleksandr (-6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.87
Molochko, Anton
Danyliuk, Nazar
24 Jun 00:00
+33
Molochko, Anton 1.86
Danyliuk, Nazar 1.86
Molochko, Anton (-0.5) 1.89
Danyliuk, Nazar (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Pysmennyi, Yevhen
Krutko, Oleksii
24 Jun 00:25
+33
Pysmennyi, Yevhen 1.50
Krutko, Oleksii 2.42
Pysmennyi, Yevhen (-4.5) 1.85
Krutko, Oleksii (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Verbianyi, Vasyl
Yurchenko, Kirill
24 Jun 00:30
+33
Verbianyi, Vasyl 1.86
Yurchenko, Kirill 1.86
Verbianyi, Vasyl (+0.5) 1.81
Yurchenko, Kirill (-0.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Belokon, Evgeny
Kim, Dmitriy
24 Jun 00:35
+33
Belokon, Evgeny 2.66
Kim, Dmitriy 1.42
Belokon, Evgeny (+5.5) 1.86
Kim, Dmitriy (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Melnik, Valerii
Masko, Yevhen
24 Jun 00:55
+33
Melnik, Valerii 1.66
Masko, Yevhen 2.10
Melnik, Valerii (-2.5) 1.85
Masko, Yevhen (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Danyliuk, Nazar
Hrebeniuk, Andrii
24 Jun 01:00
+33
Danyliuk, Nazar 2.82
Hrebeniuk, Andrii 1.38
Danyliuk, Nazar (+6.5) 1.78
Hrebeniuk, Andrii (-6.5) 1.92
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.85
Cherevko, Roman
Pysmennyi, Yevhen
24 Jun 01:25
To Win Match
Cherevko, Roman 1.86
Pysmennyi, Yevhen 1.86
Verbianyi, Vasyl
Molochko, Anton
24 Jun 01:30
+33
Verbianyi, Vasyl 2.24
Molochko, Anton 1.58
Verbianyi, Vasyl (+3.5) 1.85
Molochko, Anton (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Kim, Dmitriy
Yaremenko, Ruslan
24 Jun 01:35
+33
Kim, Dmitriy 1.66
Yaremenko, Ruslan 2.10
Kim, Dmitriy (-2.5) 1.86
Yaremenko, Ruslan (+2.5) 1.84
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Masko, Yevhen
Tuzhylin, Oleksandr
24 Jun 01:55
+33
Masko, Yevhen 3.58
Tuzhylin, Oleksandr 1.25
Masko, Yevhen (+7.5) 1.89
Tuzhylin, Oleksandr (-7.5) 1.81
Under 72.5 1.88
Over 72.5 1.81
Belokon, Evgeny
Kovalchuk, Konstantin
24 Jun 02:05
+33
Belokon, Evgeny 1.85
Kovalchuk, Konstantin 1.86
Belokon, Evgeny (-0.5) 1.89
Kovalchuk, Konstantin (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Melnik, Valerii
Krutko, Oleksii
24 Jun 02:25
+33
Melnik, Valerii 1.112
Krutko, Oleksii 5.55
Melnik, Valerii (-9.5) 1.77
Krutko, Oleksii (+9.5) 1.94
Under 69.5 1.84
Over 69.5 1.85
Peretyatko, Andrey
Kim, Dmitriy
24 Jun 02:35
+33
Peretyatko, Andrey 2.00
Kim, Dmitriy 1.73
Peretyatko, Andrey (+1.5) 1.85
Kim, Dmitriy (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Cherevko, Roman
Masko, Yevhen
24 Jun 02:55
+33
Cherevko, Roman 2.09
Masko, Yevhen 1.666
Cherevko, Roman (+2.5) 1.84
Masko, Yevhen (-2.5) 1.86
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Melnik, Valerii
Pysmennyi, Yevhen
24 Jun 03:25
+33
Melnik, Valerii 1.571
Pysmennyi, Yevhen 2.26
Melnik, Valerii (-3.5) 1.85
Pysmennyi, Yevhen (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Yaremenko, Ruslan
Kovalchuk, Konstantin
24 Jun 03:35
+33
Yaremenko, Ruslan 1.61
Kovalchuk, Konstantin 2.18
Yaremenko, Ruslan (-3.5) 1.89
Kovalchuk, Konstantin (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Tuzhylin, Oleksandr
Krutko, Oleksii
24 Jun 03:55
To Win Match
Tuzhylin, Oleksandr 1.044
Krutko, Oleksii 8.20
Peretyatko, Andrey
Belokon, Evgeny
24 Jun 04:05
+33
Peretyatko, Andrey 1.27
Belokon, Evgeny 3.42
Peretyatko, Andrey (-7.5) 1.86
Belokon, Evgeny (+7.5) 1.84
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.86
Cherevko, Roman
Melnik, Valerii
24 Jun 04:25
+33
Cherevko, Roman 2.56
Melnik, Valerii 1.45
Cherevko, Roman (+5.5) 1.81
Melnik, Valerii (-5.5) 1.89
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.81
Kim, Dmitriy
Kovalchuk, Konstantin
24 Jun 04:35
+33
Kim, Dmitriy 1.98
Kovalchuk, Konstantin 1.74
Kim, Dmitriy (+1.5) 1.85
Kovalchuk, Konstantin (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Masko, Yevhen
Krutko, Oleksii
24 Jun 04:55
+33
Masko, Yevhen 1.41
Krutko, Oleksii 2.70
Masko, Yevhen (-5.5) 1.83
Krutko, Oleksii (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Pysmennyi, Yevhen
Tuzhylin, Oleksandr
24 Jun 05:25
+33
Pysmennyi, Yevhen 3.58
Tuzhylin, Oleksandr 1.25
Pysmennyi, Yevhen (+7.5) 1.89
Tuzhylin, Oleksandr (-7.5) 1.81
Under 72.5 1.88
Over 72.5 1.81
Zeniuk, Andrii
Zeniuk, Dmytro
24 Jun 05:25
+33
Zeniuk, Andrii 2.35
Zeniuk, Dmytro 1.53
Zeniuk, Andrii (+4.5) 1.81
Zeniuk, Dmytro (-4.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Fedoryshyn, Ivan
Tveritinov, Roman
24 Jun 05:30
+33
Fedoryshyn, Ivan 1.088
Tveritinov, Roman 6.20
Fedoryshyn, Ivan (-10.5) 1.89
Tveritinov, Roman (+10.5) 1.81
Under 68.5 1.82
Over 68.5 1.87
Bindas, Oleg
Pesternikov, Denis
24 Jun 05:55
+33
Bindas, Oleg 1.58
Pesternikov, Denis 2.24
Bindas, Oleg (-3.5) 1.85
Pesternikov, Denis (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Antikuz, Mykola
Matviichuk, Vasyl
24 Jun 06:00
+33
Antikuz, Mykola 2.10
Matviichuk, Vasyl 1.66
Antikuz, Mykola (+2.5) 1.85
Matviichuk, Vasyl (-2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Hubenko, Maksym
Syksa, Aleksandr
24 Jun 06:00
+33
Hubenko, Maksym 2.00
Syksa, Aleksandr 1.73
Hubenko, Maksym (+1.5) 1.85
Syksa, Aleksandr (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Stopin, Oleh
Stukalov, Vladyslav
24 Jun 06:05
+33
Stopin, Oleh 1.66
Stukalov, Vladyslav 2.10
Stopin, Oleh (-2.5) 1.85
Stukalov, Vladyslav (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Rochowanski, Pavel
Glogar, Jaroslav
24 Jun 06:15
+33
Rochowanski, Pavel 1.73
Glogar, Jaroslav 2.00
Rochowanski, Pavel (-1.5) 1.85
Glogar, Jaroslav (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Zeniuk, Andrii
Pesternikov, Denis
24 Jun 06:25
+33
Zeniuk, Andrii 3.58
Pesternikov, Denis 1.25
Zeniuk, Andrii (+7.5) 1.89
Pesternikov, Denis (-7.5) 1.81
Under 72.5 1.88
Over 72.5 1.81
Milek, Petr
Rochowanski, Jan
24 Jun 06:30
+33
Milek, Petr 1.86
Rochowanski, Jan 1.86
Milek, Petr (-0.5) 1.89
Rochowanski, Jan (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Shvydkyi, Oleg
Grigoryev, Roman
24 Jun 06:30
+33
Shvydkyi, Oleg 3.05
Grigoryev, Roman 1.33
Shvydkyi, Oleg (+6.5) 1.89
Grigoryev, Roman (-6.5) 1.81
Under 73.5 1.88
Over 73.5 1.81
Tsoi, Kostiantyn
Ponomarenko, Oleh
24 Jun 06:35
+33
Tsoi, Kostiantyn 4.75
Ponomarenko, Oleh 1.15
Tsoi, Kostiantyn (+9.5) 1.79
Ponomarenko, Oleh (-9.5) 1.909
Under 70.5 1.86
Over 70.5 1.83
Chalupa, Josef
Adam, Lukas
24 Jun 06:45
+33
Chalupa, Josef 1.86
Adam, Lukas 1.86
Chalupa, Josef (-0.5) 1.89
Adam, Lukas (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Antikuz, Mykola
Grigoryev, Roman
24 Jun 07:00
+33
Antikuz, Mykola 1.97
Grigoryev, Roman 1.75
Antikuz, Mykola (+1.5) 1.84
Grigoryev, Roman (-1.5) 1.86
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Fedoryshyn, Ivan
Syksa, Aleksandr
24 Jun 07:00
+33
Fedoryshyn, Ivan 1.15
Syksa, Aleksandr 4.75
Fedoryshyn, Ivan (-9.5) 1.909
Syksa, Aleksandr (+9.5) 1.79
Under 70.5 1.86
Over 70.5 1.83
Liska, Tomas
Horak, Dominik
24 Jun 07:00
+33
Liska, Tomas 1.50
Horak, Dominik 2.42
Liska, Tomas (-4.5) 1.85
Horak, Dominik (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Bryzevatyi, Oleksandr
Kunchurov, Dmitro
24 Jun 07:05
+33
Bryzevatyi, Oleksandr 1.285
Kunchurov, Dmitro 3.32
Bryzevatyi, Oleksandr (-7.5) 1.90
Kunchurov, Dmitro (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Rochowanski, Pavel
Adam, Lukas
24 Jun 07:15
+33
Rochowanski, Pavel 1.85
Adam, Lukas 1.86
Rochowanski, Pavel (-0.5) 1.89
Adam, Lukas (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Zeniuk, Andrii
Bindas, Oleg
24 Jun 07:25
+33
Zeniuk, Andrii 3.05
Bindas, Oleg 1.33
Zeniuk, Andrii (+6.5) 1.89
Bindas, Oleg (-6.5) 1.81
Under 73.5 1.88
Over 73.5 1.81
Badai, Maksym
Tveritinov, Roman
24 Jun 07:30
+33
Badai, Maksym 1.076
Tveritinov, Roman 6.65
Badai, Maksym (-10.5) 1.84
Tveritinov, Roman (+10.5) 1.86
Under 67.5 1.84
Over 67.5 1.85
Milek, Petr
Horak, Dominik
24 Jun 07:30
+33
Milek, Petr 1.81
Horak, Dominik 1.90
Milek, Petr (-0.5) 1.85
Horak, Dominik (+0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Shvydkyi, Oleg
Matviichuk, Vasyl
24 Jun 07:30
+33
Shvydkyi, Oleg 2.56
Matviichuk, Vasyl 1.45
Shvydkyi, Oleg (+5.5) 1.81
Matviichuk, Vasyl (-5.5) 1.89
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.81
Stopin, Oleh
Ponomarenko, Oleh
24 Jun 07:35
+33
Stopin, Oleh 1.285
Ponomarenko, Oleh 3.32
Stopin, Oleh (-7.5) 1.90
Ponomarenko, Oleh (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Chalupa, Josef
Glogar, Jaroslav
24 Jun 07:45
+33
Chalupa, Josef 2.00
Glogar, Jaroslav 1.73
Chalupa, Josef (+1.5) 1.85
Glogar, Jaroslav (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Pesternikov, Denis
Zeniuk, Dmytro
24 Jun 07:55
+33
Pesternikov, Denis 1.33
Zeniuk, Dmytro 3.05
Pesternikov, Denis (-6.5) 1.81
Zeniuk, Dmytro (+6.5) 1.89
Under 73.5 1.88
Over 73.5 1.81
Antikuz, Mykola
Shvydkyi, Oleg
24 Jun 08:00
+33
Antikuz, Mykola 1.58
Shvydkyi, Oleg 2.24
Antikuz, Mykola (-3.5) 1.85
Shvydkyi, Oleg (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Liska, Tomas
Rochowanski, Jan
24 Jun 08:00
+33
Liska, Tomas 1.41
Rochowanski, Jan 2.70
Liska, Tomas (-5.5) 1.83
Rochowanski, Jan (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Kunchurov, Dmitro
Stukalov, Vladyslav
24 Jun 08:05
+33
Kunchurov, Dmitro 1.58
Stukalov, Vladyslav 2.24
Kunchurov, Dmitro (-3.5) 1.85
Stukalov, Vladyslav (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Rochowanski, Pavel
Chalupa, Josef
24 Jun 08:15
+33
Rochowanski, Pavel 1.85
Chalupa, Josef 1.86
Rochowanski, Pavel (-0.5) 1.89
Chalupa, Josef (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Fedoryshyn, Ivan
Badai, Maksym
24 Jun 08:30
+33
Fedoryshyn, Ivan 1.86
Badai, Maksym 1.86
Fedoryshyn, Ivan (-0.5) 1.89
Badai, Maksym (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Grigoryev, Roman
Matviichuk, Vasyl
24 Jun 08:30
+33
Grigoryev, Roman 1.61
Matviichuk, Vasyl 2.18
Grigoryev, Roman (-3.5) 1.89
Matviichuk, Vasyl (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Milek, Petr
Liska, Tomas
24 Jun 08:30
+33
Milek, Petr 1.81
Liska, Tomas 1.90
Milek, Petr (-0.5) 1.85
Liska, Tomas (+0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Tsoi, Kostiantyn
Bryzevatyi, Oleksandr
24 Jun 08:35
+33
Tsoi, Kostiantyn 6.65
Bryzevatyi, Oleksandr 1.076
Tsoi, Kostiantyn (+10.5) 1.86
Bryzevatyi, Oleksandr (-10.5) 1.84
Under 67.5 1.84
Over 67.5 1.85
Adam, Lukas
Glogar, Jaroslav
24 Jun 08:45
+33
Adam, Lukas 1.66
Glogar, Jaroslav 2.10
Adam, Lukas (-2.5) 1.85
Glogar, Jaroslav (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Horak, Dominik
Rochowanski, Jan
24 Jun 09:00
+33
Horak, Dominik 1.86
Rochowanski, Jan 1.86
Horak, Dominik (-0.5) 1.89
Rochowanski, Jan (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Stopin, Oleh
Kunchurov, Dmitro
24 Jun 09:05
+33
Stopin, Oleh 1.285
Kunchurov, Dmitro 3.32
Stopin, Oleh (-7.5) 1.90
Kunchurov, Dmitro (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Hubenko, Maksym
Tveritinov, Roman
24 Jun 09:30
+33
Hubenko, Maksym 1.66
Tveritinov, Roman 2.10
Hubenko, Maksym (-2.5) 1.85
Tveritinov, Roman (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Bryzevatyi, Oleksandr
Ponomarenko, Oleh
24 Jun 09:35
+33
Bryzevatyi, Oleksandr 1.50
Ponomarenko, Oleh 2.42
Bryzevatyi, Oleksandr (-4.5) 1.85
Ponomarenko, Oleh (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Tsoi, Kostiantyn
Stukalov, Vladyslav
24 Jun 10:05
+33
Tsoi, Kostiantyn 5.30
Stukalov, Vladyslav 1.123
Tsoi, Kostiantyn (+9.5) 1.88
Stukalov, Vladyslav (-9.5) 1.82
Under 69.5 1.86
Over 69.5 1.83
Balak, Krystof
Kubat, Martin
24 Jun 10:15
+33
Balak, Krystof 1.61
Kubat, Martin 2.18
Balak, Krystof (-3.5) 1.89
Kubat, Martin (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Hubenko, Maksym
Badai, Maksym
24 Jun 10:30
+33
Hubenko, Maksym 4.75
Badai, Maksym 1.15
Hubenko, Maksym (+9.5) 1.79
Badai, Maksym (-9.5) 1.909
Under 70.5 1.86
Over 70.5 1.83
Skyba, Antonin
Pospisil, Antonin
24 Jun 10:30
+33
Skyba, Antonin 2.24
Pospisil, Antonin 1.58
Skyba, Antonin (+3.5) 1.85
Pospisil, Antonin (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Stopin, Oleh
Bryzevatyi, Oleksandr
24 Jun 10:35
+33
Stopin, Oleh 1.86
Bryzevatyi, Oleksandr 1.86
Stopin, Oleh (-0.5) 1.89
Bryzevatyi, Oleksandr (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Syksa, Aleksandr
Tveritinov, Roman
24 Jun 11:00
+33
Syksa, Aleksandr 1.56
Tveritinov, Roman 2.28
Syksa, Aleksandr (-3.5) 1.82
Tveritinov, Roman (+3.5) 1.88
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Tsoi, Kostiantyn
Kunchurov, Dmitro
24 Jun 11:05
+33
Tsoi, Kostiantyn 1.73
Kunchurov, Dmitro 2.00
Tsoi, Kostiantyn (-1.5) 1.85
Kunchurov, Dmitro (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Fedoryshyn, Ivan
Hubenko, Maksym
24 Jun 11:30
+33
Fedoryshyn, Ivan 1.41
Hubenko, Maksym 2.70
Fedoryshyn, Ivan (-5.5) 1.83
Hubenko, Maksym (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Ponomarenko, Oleh
Stukalov, Vladyslav
24 Jun 11:35
+33
Ponomarenko, Oleh 2.95
Stukalov, Vladyslav 1.35
Ponomarenko, Oleh (+6.5) 1.84
Stukalov, Vladyslav (-6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.87