Guangzhou Loong-Lions
Xinjiang Flying Tigers
12:35
Series Score 0:2
+193
Guangzhou Loong-Lions 4.15
Xinjiang Flying Tigers 1.21
Guangzhou Loong-Lions (+11.0) 1.909
Xinjiang Flying Tigers (-11.0) 1.833
Under 200.5 1.86
Over 200.5 1.87
Shanghai Sharks
Zhejiang Golden Bulls
12:35
Series Score 1:1
+195
Shanghai Sharks 2.11
Zhejiang Golden Bulls 1.68
Shanghai Sharks (+2.5) 1.87
Zhejiang Golden Bulls (-2.5) 1.87
Under 214.5 1.80
Over 214.5 1.94