Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+12
1.54 2.41
12:00
+12
2.39 1.55
14:30
+12
1.615 2.25
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2