Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:30
+101
1.40 2.77
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
+89
2.89 1.36
Nombre del evento Hándicap1
Hándicap, puntos
Hándicap2
Hándicap, puntos
21:30
+56
(-22.5)
1.88
(+22.5)
1.80
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
27 sep. 00:00
+65
1.158 4.50
27 sep. 02:30
+66
2.14 1.615